Oceanside grobów na Wyspach Marshalla

Obraz by Mark Edward Harris | wykorzystane za zgodą | wcześniej publikowane Beat Honolulu Cywilnego

Metafora "życiowych" może wywołać zdjęcia szpitalnych instrumentów piszczeć, które wykazują zmieniających numery i migających wykresów. Jednak instrumenty nie są jedynym źródłem ważnych informacji. Ludzie mają swoje ludzkie historie podzielić. Mają historie, spostrzeżenia i nadzieje, które często przeplatają. Oferują one inteligentny i opiekuńczy perspektywę, że żaden instrument elektromechaniczny może dostarczyć.

Ta strona mówi o przydatności i znaczenia danych naukowych i informacji o zmieniającym się systemie klimatycznym i ziemi. Ta strona przyznaje, że nawet dane planetarne nie mówi cały historia

"linie czołowych globalnych zmian" został stworzony jako miejsce, może okazać się, że żyjemy w świecie, gdzie ludzkie doświadczenia są bogate wgląd ziemi i gdzie lokalna wiedza jest niezmiernie ważne. Zaczyna jako skromny wybór powiązań, które mogą rosnąć w miarę upływu czasu.

Vital Stories

Beat Honolulu Cywilnego Zmiany klimatyczne: "Jednolity największym zagrożeniem dla naszej egzystencji"

Związane z

2015

AOSIS Małe wyspy proponują "poniżej 1.5 ° C" globalnym celem porozumienia paryskiego

PISF Terapeuci 20 mówić o równoleżników osobistej i planetarnej uzdrowienie klimatu

NASA Naukowcy 10 NASA mówią o znaczeniu przekraczania 400 ppm CO2