Reakcja ludzkości na zmiany klimatu i powiązane globalne problemy środowiskowe angażuje wielu uczestników i wielu rodzajów uczestników. Istnieje wiele powiązanych ze sobą części odpowiedzi. CO2.Earth dzieli części na osiem kroków. Celem jest zapewnienie jednostkom punktu wyjścia do zrozumienia globalnej skali reakcji ludzkości.

Przedstawiając kawałki jak ośmiu etapach sugeruje sekwencję krok po kroku. Niektóre sekwencjonowanie istnieje, ale w rzeczywistości nie jest to takie proste. Istnieje wiele pętli tyłu i skoki do przodu. Może się okazać, że niektóre aspekty odpowiedzi ludzkości brakuje. To tylko uproszczony opis, który ułatwi zrozumienie typów elementów, które składają się na odpowiedź ludzkości. Etapy są wymienione poniżej.

KROK 1 Identyfikacja problemu

KROK 2 Ustaw ostatecznym celem

KROK 3 Podstawy stabilizacji

KROK 4 Świat Zaręczyny

KROK 5 Cele świata

KROK 6 Zmiany transformujące

KROK 7 Stabilizacja Watch

KROK 8 Reflect, Rekrut, Regulacja, Poprawa