Jeśli skupimy się na zmiany klimatu jako problem, kluczowym czynnikiem jest gromadzenie emisji CO2 że przeć stężenia atmosferycznego wyższa.

"Łączne emisje CO2 w dużym stopniu określają średnią powierzchnię ocieplenia globalnego przez nieżyjącego 21st wieku i poza nią. Prognozy emisji gazów cieplarnianych zmieniać się w szerokim zakresie, w zależności od zarówno do rozwoju społeczno-gospodarczego i polityki klimatycznej. "

~ IPCC (2014, str. 8)

CO2.Earth przynosi ostrość do krytycznego problemu "wschodzącego CO2. sytuuje się również ten problem wśród szerszego zakresu globalnych problemów środowiska naturalnego. Ten szerszy kontekst dostarcza treści odnoszącej się do Roczne Greenhouse Gas Index"The Great Acceleration" (patrz "GA" kartę na tej stronie) oraz Planetary Granice, Każdy problem wydaje się zidentyfikować problem w relacjach między człowiekiem i systemu uziemienia. Nauka o problemach może stanowić okazję do poprawy naszej zbiorowej związek z ziemią.

Ta "identyfikacja problemu" określa niektóre z wymiarów innych globalnych problemów ochrony środowiska i klimatu. Oferuje on doskonałą bazą wypadową do udzielenia odpowiedzi na pytania takie jak:

  • "Jaki problem lub problemy występują?
  • "Jakie są zagrożenia?
  • Jak wiemy, te rzeczy?