CO2.Earth Serwis internetowy
Zasady i warunki korzystania z

Ostatnia aktualizacja: Wrzesień 20, 2015

Ta strona internetowa o adresie URL http://co2.earth jest własnością i jest zarządzana przez Pro tlen. Termin "Pro Oxygen" lub "nas" lub "nasz" lub "my" odnosi się do Pro Oxygen, właściciel strony internetowej i operatora "serwisu internetowego" ( "Usługa").

Uzyskując dostęp lub korzystanie z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na związanie się tych "warunków użytkowania" ( "Regulamin"), który razem z naszymi prywatność i ciastka Zasady regulują stosunki Pro tlenu jest z tobą w związku z tą usługą i zaakceptować wszystkie konsekwencje prawne. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, w całości lub w części, proszę nie korzystać z Usługi.

Proszę przeczytać te warunki przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu ostrożnie.

Dostęp i korzystanie z serwisu jest oparta na akceptacji i przestrzegania tych warunków. Terminy te odnoszą się do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które dostęp lub korzystających z Serwisu.

Treść

Nasz serwis pozwala zakładać, link, przechowywać, udostępniać lub w inny sposób udostępniania określonych informacji, tekstu, grafiki, filmy lub inne materiały ( "Zawartość"). Jesteś odpowiedzialny za treści, które przesyłają Państwo do Serwisu, w tym jego legalności, rzetelności, i adekwatności.

Publikując treści do serwisu, użytkownik udziela nam prawa i licencji do używania, modyfikowania, publicznie wykonywać, publicznie odtwarzać, kopiować i rozpowszechniać Treści dalej i za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik zachowuje wszelkie swoje prawa do Treści zgłaszanej, publikowanej lub wyświetlanej przez służby i jesteś odpowiedzialny za ochronę tych praw. Zgadzasz się, że licencja ta obejmuje prawo dla nas, aby uczynić swoją zawartość dostępna dla innych użytkowników serwisu, którzy mogą również wykorzystać swój temat treści tych zasad.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) zawartość jest twoje (jesteś jej właścicielem) lub masz prawo do korzystania z niego oraz przyznaniu nam praw i licencji, jak przewidziano w niniejszym Regulaminie, oraz (ii) delegowanie Treści na lub za pośrednictwem serwisu nie narusza prawa do prywatności, prawa reklamy, prawa autorskie, prawa umów lub innych praw jakiejkolwiek osoby.

Zastrzegamy wszelkie prawa do Blokowanie lub usuwanie komunikatów lub materiałów, które decydują się: (a) obraźliwych, zniesławiających lub obsceniczne; (B) oszukańcze, zwodnicze lub wprowadzające w błąd; (C) z naruszeniem praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw, własności intelektualnej lub innego; (D) obraźliwe lub w inny sposób nie do przyjęcia dla nas według własnego uznania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprzez zapewnienie Państwu możliwość przeglądania i rozpowszechniania treści generowanych przez użytkowników w Serwisie, jesteśmy tylko działając jako bierny kanał dla takiego podziału i nie podejmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności odnoszące się do wszelkich treści lub działań na służbie ,

Konta

Po utworzeniu konta w naszym sklepie, musisz dostarczyć nam informacji, które są dokładne, kompletne i aktualne w każdym czasie. Niespełnienie tego warunku stanowi naruszenie Warunków, które mogą spowodować natychmiastowe zamknięcie konta w naszym serwisie.

Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasło, którego używasz do uzyskania dostępu do Serwisu oraz za wszelkie działania lub działań w ramach hasła, czy hasło jest z naszych usług lub usług osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać hasła osobom trzecim. Musisz powiadomić nas niezwłocznie po powzięciu wiadomości o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionego korzystania z jego konta.

Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwisko innej osoby lub podmiotu, lub że nie jest zgodny z prawem do użytkowania, nazwa lub znaku towarowego, który jest przedmiotem jakichkolwiek praw innej osoby lub podmiotu innego niż ty bez odpowiedniego zezwolenia lub nazwę, która jest inny sposób obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne.

Linki do innych stron internetowych

Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są przez nie kontrolowane CO2.Earth.

CO2.Earth nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i akceptujesz to CO2.Earth nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na takich stronach internetowych lub usługach lub za ich pośrednictwem.

Radzimy, aby przeczytać warunki i politykę prywatności jakichkolwiek zewnętrznych witryn lub usług internetowych, które odwiedzasz.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej usługi natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania, z jakiegokolwiek powodu, w tym, bez ograniczeń, w przypadku naruszenia Warunków.

Wszystkie postanowienia Regulaminu pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym, bez ograniczeń, przepisów własności, zrzeczenie się gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Po rozwiązaniu umowy prawo do korzystania z Serwisu natychmiast zaprzestać. Jeśli chcesz zamknąć konto, możesz po prostu zaprzestanie korzystania z Usługi.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać Pro tlen, jego zleceniodawców, członków zarządu, przedstawicieli, pracowników, kontrahentów, licencjodawców, licencjobiorców, dostawców i agentów przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, stratami, obowiązków, kosztów, działań lub żądań.

Należą do nich, ale nie są ograniczone do: (a) opłaty prawne i księgowe wynikające z korzystania z Usługi; (b) naruszenia któregokolwiek z tych warunków; (c) coś piszesz lub przesłać do Serwisu; oraz (d) wszelkie działania związane z Twoim kontem. Obejmuje to wszelkie zaniedbania i bezprawne przez Ciebie, inne osoby lub jednostki dostępu do usługi przy użyciu konta, czy taki dostęp jest uzyskiwany za pomocą środków fałszywych lub nielegalnych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Pro Tlen, jej dyrektorów, pracowników, partnerów, agentów, dostawców lub oddziałów, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe, wtórne lub odszkodowania za straty moralne, w tym, bez ograniczeń, straty ekonomiczne, utratę lub uszkodzenie do mediów elektronicznych lub danych, wartości firmy, wartości niematerialnych lub innych strat, wynikających z (i) dostępem lub korzystaniem z Serwisu; (ii) swoją niezdolność do dostępu lub korzystania z Usługi; (iii) zachowanie lub treść jakiejkolwiek strony trzeciej na lub związane z Usługi; (iiv) wszelkie treści uzyskane od lub za pośrednictwem Serwisu; oraz (v) nieautoryzowanego dostępu, wykorzystania lub zmiany swoich transmisji lub treści, czy na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub wszelkich innych roszczeń w prawie, czy nie zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich uszkodzenia, a nawet jeśli to lekarstwo określone w niniejszym dokumencie zostanie stwierdzone, że nie udało jej podstawowego celu.

Zastrzeżenie A dla Zrzeczenie się praw

Pro tlenu sprawia, że ​​nie ma gwarancji, lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do strony internetowej i związanych technologii. Wszelkie rzekomo obowiązujące gwarancje i warunki są wyłączone, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Korzystanie z Serwisu jest wyłącznie na własne ryzyko. Usługa świadczona jest na "tak jak jest" i "jak dostępne". Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie ograniczając się do, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub trakcie realizacji, z wyjątkiem przypadków przewidzianych na podstawie prawa jednego prowincji w Kanadzie. W takich przypadkach stosuje się prawo prowincjonalne w niezbędnym zakresie.

Pro Tlen, jej spółki zależne, stowarzyszone oraz jej licencjodawcy nie gwarantują, że: a) usługa będzie działać nieprzerwanie, bezpieczne i dostępne w danym czasie i miejscu; b) wszelkie błędy lub wady zostaną usunięte; c) usługi są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów; lub d) wyniki pomocą usługi spełnią Państwa oczekiwania.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z tych warunków i Pro Tlen nie zdecyduje się działać natychmiast, czy zdecyduje się na nie działać w ogóle, Pro Oxygen nadal będzie uprawniona do wszystkich praw i środków w dowolnym późniejszym terminie, lub w każdej innej sytuacji, w której użytkownik naruszy te Regulamin. Pro Tlen nie zrzec swoich praw. Pro Tlen nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzekomego naruszenia niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami od niego niezależnych. Osoba, która nie jest stroną tych Warunków nie ma prawa wykonania.

Użytkownik nie może scedować, sublicencji lub w inny sposób przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków.

Wyłączenia

Jak wskazano powyżej, niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji lub wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. Wojewódzkich Kanadzie przepisy mogą mieć zastosowanie do niektórych produktów i świadczonych usług.

Prawo

Warunki te są regulowane i interpretowane i egzekwowane zgodnie z ustawowych w prowincji Kolumbia Brytyjska i prawa Kanady, stosowane.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne przez właściwy sąd, to wszystkie pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami w zakresie naszych usług, i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, ustne lub innego rodzaju, odnośnie Serwisu.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub wymiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Jeśli wersja jest materiałem dołożymy starań, aby zapewnić zawiadomienie co najmniej 15 dniowym wyprzedzeniem przed wszelkich nowych zasadach, z efektu. Co stanowi istotnej zmiany zostaną ustalone według własnego uznania.

Poprzez kontynuowanie dostępu lub korzystania z naszych usług po tych zmian w życie, wyrażasz zgodę na związanie się z nowymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, w całości lub w części, należy zaprzestać korzystania z witryny i Usługi.

Kontakt

Jeśli są pytania dotyczące tych Warunków, prosimy o kontakt.

Pro Tlen
709 Yates Street, PO Box 8800
Victoria, Kolumbia Brytyjska V8W 3S3
Kanada

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon: 1.250.884.6760