Zaria Forman (Brooklyn, Nowy Jork) czerpie duże pastele przesunięcia krajobrazu Ziemi i stopniowego skutków zmian klimatycznych. Ten pięciominutowy film wprowadza swój unikalny punkt obserwacyjny do zobaczenia i doświadczenia planety.

Perspektywa od Jesse Mosiądz on Vimeo.

"Uważam, że ważne z moją sztuką do reprezentowania piękno w krajobrazie, ponieważ myślę, że pomaga ludziom zakochać się w nim łatwiej. Ale moim zadaniem jest, aby spróbować znaleźć równowagę między pięknem krajobrazu, ale będące także negatywne aspekty z tego, co się dzieje. "

~ Zaria Forman

Linki pokrewne

Vimeo 2014 Wykonywanie sztuki, New York: Zaria Forman

MAHB 2016 | Piękno tego, co mogą stracić

zariaforman.com strona artysty

Artystyczną Strony Zaria Forman

CO2.Earth 2015 Planetarne zespoły, rozgrzewając świecie