Stabilizacja Watch
o Tworzenie poprzez excel x 2, jak to działa, propozycji,
odnoszą się do tego potrójny problem. główny gaz cieplarniany. Zadanie 1 polega na ustabilizowaniu stężenia Co2 w atmosferze.

Stabilizacja Watch

o Tworzenie poprzez excel x 2, jak to działa, propozycji,

odnoszą się do tego potrójny problem. główny gaz cieplarniany. Zadanie 1 polega na ustabilizowaniu stężenia Co2 w atmosferze.