W celu rozwiązania globalnych problemów ekologicznych, że nasz gatunek i planety twarze, świat musi być włączony. Cała ludzkość musi być włączony. Rządy krajowe są zaangażowane.

Kraje 196